αμυγδαλές

Λεμφικά όργανα που αποτελούνται από λεμφοζίδια όμοια με αυτά των λεμφαδένων·οι σπουδαιότερες κατασκευές του τύπου αυτού είναι εκείνες που περιβάλλουν το αρχικό τμήμα των αεροφόρων οδών και σε αυτές αναφέρεται συχνότερα o όρος α. Ο βλεννογόνος του φάρυγγα είναι πράγματι πλούσιος σε λεμφικό ιστό, που σε μερικά σημεία σχηματίζει χαρακτηριστικές συσσωρεύσεις. Από αυτές, οι μεγαλύτερες είναι οι παρίσθμιες α., που βρίσκονται στα πλάγια της εισόδου του φάρυγγα, ανά μία στον τριγωνικό χώρο που σχηματίζεται μεταξύ της εμπρός και της πίσω καμάρας·άλλες συσσωρεύσεις λεμφικού ιστού βρίσκονται γύρω από τα στόμια των ακουστικών ή ευσταχιανών σαλπίγγων (σαλπιγγικές α.), στο πάνω και πίσω τμήμα του φάρυγγα (φαρυγγική α.), στη βάση της γλώσσας (γλωσσική α.). Οι παρίσθμιες α., οι σαλπιγγικές, μαζί με τη φαρυγγική και τη γλωσσική, σχηματίζουν τον αποκαλούμενο λεμφικό δακτύλιο του Βαλντέγιερ, στον οποίο αποδίδεται μεγάλη ικανότητα άμυνας εναντίον των μολυσματικών παραγόντων που εισέρχονται από τη ρινική και τη στοματική οδό. Σε μερικά άτομα λεμφικής κράσης, για παράδειγμα, οι α. είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες·η υπερτροφία του λεμφικού ιστού του ρινοφάρυγγα (αδενοειδείς εκβλαστήσεις) βρίσκεται στη βάση των χαρακτηριστικών παθολογικών εκδηλώσεων αυτών των ατόμων. Οι παθήσεις των α. είναι σε μεγάλο μέρος φλεγμονώδους φύσης. Οι οξείες αμυγδαλίτιδες μαζί με τις φαρυγγίτιδες αποτελούν την κοινότατη κλινική εικόνα της κυνάγχης· οι πιο συχνοί τύποι αμυγδαλίτιδας είναι η καταρροϊκή και η πυώδης (η τελευταία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση βυσμάτων πύου πάνω στην επιφάνεια των α.)· όχι σπάνια –ιδιαίτερα μάλιστα πριν από την εμφάνιση των αντιβιοτικών– σχηματίζονται αποστήματα ενδο- και οπισθο- αμυγδαλικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι χρόνιες αμυγδαλίτιδες, που εκτός του ότι προκαλούν δυσάρεστες τοπικές και γενικές ενοχλήσεις, μπορεί να αποτελούν την αφετηρία ευρύτερης πάθησης, είτε με μικροβιακή μετάσταση είτε με αντιγονικές επιδράσεις. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ο οργανισμός ευαισθητοποιείται από τα μικρόβια ή τις τοξίνες τους, που κατακρατούνται σε μια χρόνια λοιμώδη εστία. Η κατά καιρούς είσοδος στην κυκλοφορία αυτών των μικροβίων ή των τοξινών τους, ή η άφιξη από το εξωτερικό περιβάλλον όμοιων μικροβίων, μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση νοσήματος σε ανώμαλη ανοσοβιολογική αντίδραση· αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στον ρευματικό πυρετό και στη σπειραματονεφρίτιδα. Αυτές οι λοιμώδεις εστίες συχνά αντιπροσωπεύονται από τις χρόνιες αμυγδαλίτιδες. Η υπερβολική υπερτροφία των α. και η χρόνια λοίμωξή τους, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από τη φαρμακευτική αγωγή, είναι οι συχνότερες ενδείξεις χειρουργικής αφαίρεσης των α., που κρίνεται πλέον αναγκαία. Φάρυγγας και λάρυγγας ανοιγμένοι από το πίσω τοίχωμα, έτσι ώστε να είναι ορατός ο λεμφικός δακτύλιος: 1) υπερώα 2) σταφυλή 3) γλώσσα 4) παρίσθμιος αμυγδαλή 5) γλωσσική αμυγδαλή 6) φαρυγγική αμυγδαλή 7) ρινικό διάφραγμα 8) ρινικές χοάνες 9) σαλπιγγική αμυγδαλή 10) λεμφοζίδια 11) επιγλωττίδα 12) λαρυγγική αμυγδαλή 13) φωνητικές χορδές.
* * *
Ιατρ.
πολύ σημαντικά λεμφαδενοειδή όργανα στην περιοχή τού άνω στομίου τού φάρυγγα. Συνήθως χαρακτηρίζονται ως αμυγδαλές αυτές που είναι στα δύο πλάγια τού ισθμού τού φάρυγγα, δηλ. οι παρίσθμιες ή αντιάδες.
[ΕΤΥΜΟΛ. < amygdala, νεολατιν. επιστημον. όρος < λατ. amygdala «αμύγδαλο, αμυγδαλιά» < αρχ. ἀμυγδάλη «αμύγδαλο» (από το σχήμα τών οργάνων αυτών, που μοιάζουν με αμύγδαλο)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αμυγδαλή — Ονομασία τριών οικισμών. 1. Ημιορεινός οικισμός (υψόμ. 340 μ., 26 κάτ.) στην πρώην επαρχία Αγιάς του νομού Λαρίσης. Υπάγεται διοικητικά στον δήμο Λακέρειας. 2. Ορεινός οικισμός (υψόμ. 600 μ., 103 κάτ.) του νομού Καρδίτσης. Υπάγεται διοικητικά… …   Dictionary of Greek

  • παρίσθμιος — ια, ιο / παρίσθμιος, ία, ιον, ΝΑ αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κοντά σε ισθμό και κυρίως κοντά στον Ισθμό τής Κορίνθου νεοελλ. 1. (το ουδ. πληθ. ως ουσ.) τα παρίσθμια ανατ. τα πλάγια μέλη τής σαρκώδους υπερώας τού στόματος ανάμεσα στις παρίσθμιες …   Dictionary of Greek

  • αμυγδαλή, η — και συνηθέστ. στον πληθ., αμυγδαλές οι αδένες που βρίσκονται στη βάση του ουρανίσκου και οι οποίοι μοιάζουν με αμύγδαλο: Το παιδί υποφέρει από τις αμυγδαλές του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αμυγδαλίτης — ο [αμυγδαλή] 1. συνήθως στον πληθ. οι αμυγδαλίτες οι αμυγδαλές τού λαιμού 2. φλεγμονή τών αμυγδαλών, αμυγδαλίτιδα …   Dictionary of Greek

  • αμφιβράγχια — ἀμφιβράγχια, τα (Α) η περιοχή γύρω από τη βάση τής γλώσσας, τις αμυγδαλές. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τον Ιπποκράτη < ἀμφι * + βράγχια, που στον συγκεκριμένο τ. συνδέεται σημασιολογικά με τη λ. βρόγχος «τραχεία» ή… …   Dictionary of Greek

  • αντιάς — Ορεινός οικισμός (υψόμ. 500 μ., 170 κάτ.) στην πρώην επαρχία Καρυστίας του νομού Ευβοίας. Υπάγεται διοικητικά στην κοινότητα Καφηρέως. * * * ἀντιάς, η (Α) [αντίος] συνήθως στον πληθ. αἱ ἀντιάδες 1. οι αμυγδαλές του λαιμού 2. η φλεγμονή των… …   Dictionary of Greek

  • βράγχη — η ασθένεια των χοίρων με αιμορραγικό οίδημα στον φάρυγγα και στις αμυγδαλές, υψηλό πυρετό, δύσπνοια και ανορεξία. [ΕΤΥΜΟΛ. Παράλληλος, μτγν. τ. του βράγχος*] …   Dictionary of Greek

  • διφθερίτιδα — Οξεία λοιμώδης νόσος που οφείλεται στο μικρόβιο της δ. ή του Löffler. Μεταδίδεται μέσω της αναπνευστικής, γαστρεντερικής οδού ή λύσης της συνέχειας του δέρματος, από πάσχοντες ή από υγιείς φορείς του μικροβίου και σπανιότερα από μολυσμένα… …   Dictionary of Greek

  • κυνάγχη — Φλεγμονή του βλεννογόνου του λεμφικού δακτυλίου του φάρυγγα και ιδιαίτερα των αμυγδαλών. Οφείλεται σε ποικιλία μικροβίων (πυογόνοι κόκκοι, με κυριότερο τον αιμολυτικό στρεπτόκοκκο) και ιών (ο ιός Epstein Barr, που προκαλεί μεταξύ άλλων και τη… …   Dictionary of Greek

  • λαιμός — (Ανατ.). Το κυλινδρικό τμήμα του ανθρώπινου σώματος που ενώνει το κεφάλι με τον θώρακα. Ο σκελετός του αποτελείται από τους αυχενικούς σπονδύλους. Περιλαμβάνει πολλούς μυς και σημαντικές ανατομικές δομές, όπως τον λάρυγγα, το άνω μέρος της… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.